Atrakcje regionu

Skansen – zagroda kurpiowska

To muzeum na wolnym powietrzu. Znajdują się tu obiekty charakterystyczne dla budownictwa drewnianego z przełomu XIX i XX wieku: trzy chałupy, spichlerz, drewutnia, stodoła, budynek dla zwierząt (obora) i manaż. Wewnątrz budynków gospodarczych znajdują się narzędzia , sprzęty, maszyny używane w gospodarstwie jak warsztat stolarski, wozownia, olejarnia, warsztat pszczelarza, bednarza. W budynku mieszkalnym zobaczymy meble, kuchnię, piec chlebowy, warsztat tkacki, „święty kąt”, wystrój chałupy

Neobarokowy kościół

Kościół p.w. Św. Ducha wybudowany został w latach 1883-1886 staraniem ks. Konstantego Rejchla. Ołtarz główny i boczne, przeniesione z Kodnia, zostały zakupione staraniem fundacji rodu Sapiehów. Malarstwo ścienne wykonane przez uczniów Jana Matejki Emila Lindemana i Antoniego Dowmonda. Ciekawostką, są niespotykane, ogromne muszle przywiezione przez hrabiego Krasińskiego, które pełnią funkcję kropielnic przy głównym wejściu pod chórem. Kościół ma świetną akustykę oraz koncertowe 31-głosowe organy. Chętnie koncertują tu wyśmienite orkiestry i chóry kościelne w ramach cykli muzycznych wieczorów „Mazowsze w koroni”.

Kaplica mauzoleum na cześć zmarłych i pomordowanych

Taras kaplicy jest świetnym miejscem widokowym na wieś i okolice.

Pomnik szwedzki

Pomnik upamiętnia walki Kurpiów ze Szwedami w latach 1704-1708

Kaplica Dylewska

Udana kopia Bramy Ostrobramskiej z Wilna. Wewnątrz znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, namalowana przez Łucję Bałzukiewicz wileńsko-lubelską artystkę, uczennicę Olgi Boznańskiej.

Artyści ludowi

 

Rezerwat przyrody

  • Rezerwat Nasiadki – rezerwat drzewiasty z bogatą roślinnością, zamieszkały przez wiele gatunków zwierząt objętych ochroną.
  • Rezerwat Serafin – bagna; lądowiska ptaków
  • Karaska Torfowiska – największe torfowiska na Mazowszu, powstałe na miejscu dawnego jeziora polodowcowego zwanego Krusko